Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en overeenkomst van In de pieremegoggel.
 • De productprijzen zijn exclusief eventuele bezorg- en verzendkosten.
 • In het geval dat meerdere klanten hetzelfde artikel bestellen, heeft de eerste koper het eerste recht op het betreffende artikel.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant dat hij/zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van In de pieremegoggel
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door In de pieremegoggel worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.

Producten

 • De aangeboden artikelen van In de pieremegoggel worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven door beeld en tekst.

Betalingscondities

 • De koopovereenkomst is gesloten en de goederen kunnen worden opgehaald of worden eventueel op verzoek bezorgd of verstuurd na de ontvangst van de betaling van het totale bedrag van de bestelling (inclusief eventuele bezorg- of verzendkosten).
 • Koper wordt eigenaar van geleverde producten, als alle aan In de pieremegoggel verschuldigde betalingen door In de pieremegoggel zijn ontvangen.

Betalingswijze

 • Klanten kunnen bij ons op de volgende manieren betalen: per bankoverschrijving of contant.
 • In de pieremegoggel beschikt niet over een PIN voorziening.

Levering

 • De leveringstermijn wordt per product overeengekomen en kan onder meer afhangen van het al dan niet voorhanden zijn van het product of de benodigde materialen, de ingeschatte productietijd en de capaciteit van In de pieremegoggel. In de pieremegoggel behoudt zich het recht voor om  in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden van de afgesproken leveringstermijn af te wijken. In dat geval zal In de pieremegoggel dit voor het verstrijken van de termijn aan de klant kenbaar maken.
 • Wanneer gekozen is voor de optie ‘bezorgen’ of ‘afhalen’ wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen.
 • In de pieremegoggel doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk af te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, ontvangt u van In de pieremegoggel bericht.

Retourneren

 • De klant (indien consument) heeft het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst te retourneren, mits het artikel in ongewijzigde staat is.
 • Het retour moet vooraf schriftelijk aangemeld worden via info@indepieremegoggel.nl en door In de Pieremegoggel schriftelijk te worden bevestigd.
 • Bij een artikel dat aan een bedrijf danwel op maat of op andere door de klant opgegeven specificaties is geleverd behoudt In de pieremegoggel zich het recht voor het artikel niet terug te nemen.
 • Het artikel dient onbeschadigd bij In de pieremegoggel aan te komen.
 • De transportkosten en overige kosten voor het retourneren van het artikel zijn voor rekening van de klant.
 • Na ontvangst en goedkeuring van In de pieremegoggel over de staat van het geretourneerde artikel wordt binnen veertien dagen het verschuldigde bedrag teruggestort op de door de klant aangegeven bankrekening.

Garantie

 • In de pieremegoggel geeft geen garantie op de artikelen.
 • In de pieremegoggel is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout en bamboe. Onder invloed van wisselende temperatuur en vochtigheid kunnen tijdens de hele levensduur scheurtjes ontstaan.

Aansprakelijkheid

 • In de pieremegoggel aanvaardt als leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de geleverde producten.

Privacy Policy

 • Als de klant een bestelling plaatst heeft In de pieremegoggel de gevraagde gegevens nodig om bestellingen af te handelen en contact met de klant op te kunnen nemen. In de pieremegoggel verstrekt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden, die niet zijn betrokken bij de uitvoering van de geplaatste bestelling. In de pieremegoggel gaat vertrouwelijk met gegevens van haar klanten om.

Klachtenservice

 • Klachten over de kwaliteit of staat van een aangekocht product dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen – volledig en duidelijk omschreven – worden ingediend bij In de pieremegoggel.
 • Ingediende klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen beantwoord.
 • Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door In de pieremegoggel binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen In de pieremegoggel en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.